Щорічна
професійна
премія

Положення

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
Учасниками на присудження звання Лауреата Програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» можуть бути організації, що здійснюють свою діяльність на території України.
Основними умовами участі організації-кандидата в Програмі є: помітне або лідируюче становище в конкретному секторі будівельної галузі; високі фінансово-економічні показники, у тому числі їх позитивна динаміка; значні обсяги здійснення робіт; висока якість виконуваних робіт та продукції, що випускається; гарна ділова репутація та високий професійний авторитет.
Підставою для участі в Програмі є заявка учасника (юридичної особи), яку він подає за затвердженою формою (у вигляді анкети, що містить необхідний перелік питань). Учасник Програми після заповнення анкети передає вищевказані документи до Секретаріату українських премій та отримує повідомлення про зарахування до бази даних Програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» для подальшого проведення відбору.

КРИТЕРЇІ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ
Відбір учасників програми – кандидатів на присудження звання Лауреата – проводиться аналітичним підрозділом Секретаріату українських премій на основі фінансового аналізу відповідних документів, наданих будівельними організаціями. Додатково проводиться аналіз рейтингів і моніторинг ринку будівельних послуг, дані яких ураховуються при складанні звіту по кожному учаснику програми.
Таким чином, при проведенні аналізу діяльності учасника програми враховуються не тільки кількісні показники (обсяг реалізації, прибуток), але і якісні оцінки динаміки розвитку будівельної організації, позиціювання в будівельній галузі за видами робіт і послуг, показники маркетингового та кадрового потенціалу.
При формуванні критеріїв відбору і оцінки претендентів на звання Лауреата Премії «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» враховуються не тільки їхні виробничі успіхи та економічна значимість, але й відповідність форм і напрямків їхньої діяльності етиці ведення бізнесу, соціальна значимість проектів і програм, що проводяться будівельною організацією, у загальноукраїнському масштабі.
Загальний перелік Лауреатів за номінаціями програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» оголошується на урочистій церемонії.

РR-КАМПАНІЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМІЇ
З метою висвітлення результатів проведення Програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» до урочистої церемонії нагородження Лауреатів, після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріатом Премії організовується і проводиться PR-кампанія Лауреата Премії.
Після проведення урочистої церемонії нагородження Лауреатів та вручення Премії оголошується загальний підсумок Програми та представлення всіх Лауреатів Премії в загальноукраїнських ЗМІ та в каталозі Програми.
Аспекти PR-кампанії Лауреата, її бюджет і цільова спрямованість визначаються самостійно Секретаріатом Премії і коригуються виходячи з конкретних фінансових коштів, отриманих у розпорядження Секретаріату.
Проведення РR-кампанії Лауреата Премії є невід’ємною частиною Програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП».