Щорічна
професійна
премія

ПРО ПРОГРАМУ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП"

Премія «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» є спеціальною українською нагородою, яка свідчить про високу професійну компетентність Лауреатів у галузі будівництва, архітектури та дизайну, а також у суміжних галузях.

ЦІЛІ ПРОГРАМИ
- Виявлення на основі багатофакторного експертного аналізу найбільш динамічних, надійних й ефективно працюючих на високому рівні організацій та підприємств вітчизняного будівельного комплексу. - Нагородження вищою професійною нагородою кращих організацій, підприємств та фахівців державної й недержавної сфери будівельної галузі. - Широке висвітлення й забезпечення загальнодержавною інформаційною підтримкою кращих досягнень в галузі будівництва, архітектури й дизайну, а також у суміжних галузях. - Громадське визнання заслуг Лауреатів, висвітлення позитивних прикладів їх високої професійної компетентності та трудової доблесті. - Наступна рекомендація організацій-Лауреатів споживачам будівельних послуг: замовникам, інвесторам, діловим партнерам та ін.

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ЛАУРЕАТІВ
Методика відбору Лауреатів побудована на принципах відбору компаній, які займають провідні становища у своєму сегменті будівельної галузі; успішно реалізують свої виробничі зобов'язання, керуючись засадами професійної й ділової етики; мають стабільні фінансово-економічні показники й позитивну динаміку розвитку; брали участь у проектуванні та будівництві унікальних, великих та (або) складних об'єктів, що мають важливе або виняткове значення для народного господарства країни; забезпечують просування на вітчизняному будівельному ринку нових прогресивних технологій; нарощують потенціал та розвивають інфраструктуру будівельної індустрії; мають кадровий склад висококваліфікованих фахівців. При цьому кількісні показники (кількість готових об‘єктів, приватних та державних замовлень, робочих місць і т.ін.) враховуються, але не є визначальними. Аналітики Секретаріату українських премій оцінюють претендентів на нагороду за допомогою якісних індикаторів, в основному, різних співвідношень балансових показників, аналізу діяльності підприємства на будівельному ринку та його ділової репутації. В рамках Програми підприємство проходить двоетапний відбір: - оцінка фінансового стану компанії, на підставі річної або квартальної бухгалтерської звітності, яку проводить незалежний аудитор з міжнародним сертифікатом; - оцінка ділової репутації та професіоналізму компанії, на підставі відгуків замовників, ділових партнерів та думки експертів, що входять до Експертної Ради Програми.

РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ
- Архітектура та дизайн;
- Будівельне, інженерно-конструкторське й технологічне проектування;
- Будівельно-монтажні роботи;
- Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
- Виробництво обладнання для виконання будівельно-монтажних робіт;
- Системи безпеки і пожежоохоронної сигналізації;
- Системи кондиціювання та вентиляції;
- Системи опалення;
- Управління будівництвом;
- Розробка й впровадження іпотечних схем фінансування житлового будівництва та ін.

СПЕЦІАЛЬНІ НОМІНАЦІЇ
- Проект року
- Програма року
- Продукт року
- Послуга року

ЕТАПИ ПРОГРАМИ
ПЕРШИЙ ЕТАП
Для участі в Програмі «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» необхідно надіслати до Секретаріату українських премій такі документи:
- довідку про організацію, завірену підписом керівника (форма довідки надається);
- копію свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ;
- копію свідоцтва платника НДС; - копії ліцензій;
- відгуки (відгуки замовників, нагороди, дипломи, публікації в ЗМІ);
- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 1 та форма 2);
- баланс і звіт про фінансові результати за аналогічний звітний період минулого року (форма 1 та форма 2);
- відомості про діяльність організації для публікацій в ЗМІ та графічні матеріали (логотипи, фотографії керівників і т. ін., бажано надавати в електронному вигляді, у форматах Photoshop, Corel, або TIFF з якістю зображення не менше 300 dpі.)
Для подання на одну зі спеціальних номінацій з вищевикладеного переліку виключаються фінансові документи і заповнюється спеціальна анкета (надається Секретаріатом українських премій).
На підставі наданих документів аналітики Секретаріату українських премій складають аналітичний висновок по учаснику та визначають номінацію, в якій номінанта буде представлено до отримання звання Лауреата Премії «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» . До нього додається висновок фінансового аналітика, відповідно до якого підприємство можна віднести до групи інвестиційно-привабливих об‘єктів. Пакет висновків передається на розгляд Експертної Ради Програми.

ДРУГИЙ ЕТАП
Рішення про присудження звання Лауреата Премії приймається на засіданні Експертної Ради. При прийнятті такого рішення члени Експертної Ради керуються відгуками клієнтів та ділових партнерів про компанію, що номінується на звання Лауреата Премії, а також власною думкою відносно її ділової репутації та професійних здобутків. До Експертної Ради Програми «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЛІМП» входять професіонали, які добре знають вітчизняну будівельну галузь, але не беруть безпосередньої участі в підприємницькій діяльності. Це представники громадських професійних об‘єднань та наукових закладів.