Головна -> Лауреати -> 2005-2006 рр.
Корпорація «Столиця»

                                                               

Лауреат Премії Український Будівельний Олімп у номінації: «Замовник будівництва», у номінації: «Архітектура та дизайн»

За високопрофесійне здійснення повного інвестиційно-виробничого циклу будівництва об‘єктів житла та соцкультпобуту .

У листопаді 2003 року в Києві створено корпорацію «Столиця», головною метою якої є сприяння розвитку будівництва житла в Україні. Корпорація не має за мету розподіл будівельного ринку України, який би порушував чинне антимонопольне законодавство. Її завдання – розвивати фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю; підтримувати (прямо чи опосередковано) розвиток системи іпотечного кредитування; розробляти та впроваджувати єдині обов’язкові для виконання правила, вимоги до здійснення членами корпорації операцій; дотримуватися стандартів і правил етичної і професійної поведінки на будівельному ринку; захищати права інвесторів.

Одним із важливих завдань корпорації є впровадження енергозберігаючих технічних рішень у житловому, цивільному та виробничому будівництві при спорудженні об’єктів, у тому числі і соціальної сфери, газових мереж, електрифікації та водопостачання.

Корпорація буде встановлювати та підтримувати постійні зв’язки з усіма органами масової інформації з будь-яких питань, що стосуються мети створення та діяльності корпорації. Крім того, вона здійснюватиме представницькі функції за дорученням вітчизняних та іноземних осіб як на території України, так і за її межами. Об’єднання та організації, що входять до складу корпорації, зберігають господарську самостійність і права юридичної особи.

Взаємовідносини між ними, а також між ними та корпорацією визначаються договорами і Статутом.

Майже кожна епоха ілюструвала рівень економічного розвитку держав саме через будівництво, тому на даному етапі, коли існує безліч структур на будівельному ринку України, корпорація «Столиця» буде всіляко сприяти підвищенню надходжень інвестицій та залучення їх у будівництво і тим самим забезпечуватиме активну розбудову держави.

Ми запрошуємо до співпраці всіх, кому не байдужий прогресивний розвиток будівництва, використання в ньому новітніх технологій, залучення інвестицій тощо. Це сприятиме зміцненню галузі і зростанню добробуту народу.

 

Почесний президент
народний архітектор України

Валентин Михайлович Ісак
 
Web: www.stolitsa-ua.com